Gizlilik Politikası

İLANİMABAK.COM, "Portal"ını kullananlar tarafından kendilerine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "İLANİMABAK.COM Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen gaye ve kapsam haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu model ile ilgili problemlerin tarifi ve "Portal"da oluşabilecek problemlerin acil şekilde onarılması için, İLANİMABAK.COM, uygun görüldüğünde  kullananların  IP adreslerini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullananları geniş kapsamlı bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Üyelik veya "Portal" üstündeki  çeşitli form ve oylamaların yüklenmesi suretiyle kullananların şahsi biilgileriyle  ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, şirket bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İLANİMABAK.COM'e iletmeleri lüzum etmektedir. İLANİMABAK.COM Üyelik Sözleşmesi ile tayin edilen gayeler ve kapsam dışında da, istenen bilgileri İLANİMABAK.COM veya işbirliği içinde olduğu kişiler itibariyle direk  ticaret yapmak amacıyla kullanabilir. Şahsi bilgiler, icap ettiğinde kullanıcıyla iletişim kurmak için de kullanılabilir. İLANİMABAK.COM tarafından istek yapılan bilgiler veya kullanan tarafından edinilen  içerikler veya İLANİMABAK.COM "portal"ı üstünden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; İLANİMABAK.COM ve yardımlaşma  içinde olduğu kişiler tarafından, "İLANİMABAK.COM Üyelik Sözleşmesi" ile belirtilen gayeler ve kapsam dışında da, kullananın kimliği ifşa edilmeden her türlü  değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. İLANİMABAK.COM "Portal"ı içinde başka sitelere link verebilir. İLANİMABAK.COM, link aracıyla  ulaşılan  sitelerin gizlilik uygulamaları ve içindeki bilgilere  yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Şahsi  verileriniz; şahıs ad-soyad, şirket bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı belirtmeyi  hedefleyen her türlü bilgiyi içermektedir. İLANİMABAK.COM, işbu gizlilik politikasında tersi söylenmedikçe şahsi verilerinizden  hiç birini İLANİMABAK.COM'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere iletmeyecektir. Alt tarafta  belirtilen sınırlı hallerde İLANİMABAK.COM, işbu "Gizlilik Politikası" kuralları haricinde  kullananlara ait bilgileri üçüncü şahıslara  iletebilir ,söyleyebilir. Bu haller sınırlı sayıda olmak üzere; Yasa, Yasa Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki yetke tarafından ilan edilen  ve yürürlülükte olan hukuk yasalarının  oluşturduğu zorunluluklara uymak; İLANİMABAK.COM'in kullanıcılarla akdettiği "İLANİMABAK.COM Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin amaçlarını yerine getirmek ve bunları uygulamaya sunmak  amacıyla; Yetkili idari ve adli yetke tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. İLANİMABAK.COM, özel bilgileri kesinlikle gizli ve özel tutmayı, bunu bir sır saklama sorumluluğu olarak hedeflemeyi ve gizliliğin oluşması  ve devamlılığı, gizli bilginin bütünün veya herhangi bir kısmının amme alanına ulaşmasını veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye deşifre etmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli itinayı göstermeyi taahhüt etmektedir. İLANİMABAK.COM, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Google AFS reklamlarının İLANİMABAK.COM’e yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir. İLANİMABAK.COM, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir. İLANİMABAK.COM, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, İLANİMABAK.COM ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. İLANİMABAK.COM, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da ya İLANİMABAK.COM 'inyınlamak suretiyle değiştirebilir. İLANİMABAK.COM'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

www.ilanimabak.com